ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

2016 - Present

Ανώτερος Μηχανικός Δικτύου Backhaul,
VICTUS Networks

2014 - 2016

Μηχανικός Δικτύου Backhaul,
VICTUS Networks

2013 - 2014

Μηχανικός Ανάπτυξης Δικτύου,
CYTA HELLAS

2010 - 2013

Μηχανικός Δικτύου Κορμού,
CYTA HELLAS